Terms & Conditions

Türkçe için tıklayın

Rezervem Hizmetlerinin Tüketiciler ve Diğer Şahsi Kullanıcılar Tarafından Kullanımı için Genel Hükümler ve Koşullar

 1. GEÇERLİLİK KAPSAMI

1.1 İşbu genel hükümler Krank Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. (bundan sonra “Rezervem” olarak anılacaktır.) tarafından internet, mobil cihazlar, telefon veya diğer telemedya/telekomünikasyonlar aracılığıyla tüketicilere veya diğer şahsi kullanıcılara (bundan sonra: ‘kullanıcı’ veya ‘siz’ olarak anılacaktır) sunulan hizmetlerin (bundan sonra: ‘hizmetler’ olarak anılacaktır) kullanımını düzenlemektedir.

1.2 Kullanıcı tarafından koyulan her türlü ayrı, bütünleyici veya çelişen hüküm ve koşullar,  Rezervem’in bu koşullardan haberdar olarak, koşullara itiraz etmeden, hizmet sunması durumunda dahi  geçersiz olacaktır.

 1. Sözleşme İlişkileri, Kayıt Koşulları, Kayıt, Kullanım Koşullarında Yapılacak Değişiklikler

2.1 Kullanıcının yasal olarak tamamen yetkin olması veya yasal temsilcisinin izni ile hareket etmesi gerekmektedir.

2.2 İşbu sözleşme kişisel olarak kullanıcıyla sınırlıdır ve devrolunamaz.  Bilgiye ilişkin yasal sorumlulukların yerine getirilmesinden bağımsız olarak Rezervem kullanıcı için sözleşme hükümlerini saklamayacaktır.

2.3 Aksine hüküm olmadıkça Rezervem hizmetlerinde istediği zaman değişiklik yapabilir veya hizmetlerini durdurabilir.  Belirli ürünleri kullanmak için kullanıcının bir Rezervem hesabı açması gerekebilir.  

2.4 Kayıt olmak için kullanıcının geçerli bir e-posta adresine ve şifreye sahip olması gerekmektedir.  Kullanıcının erişim bilgilerini yetkisiz erişimden korumaları ve üçüncü şahısların hesabına erişimini engellemesi gerekmektedir.  Her türlü gerçek veya tüzel kişi ya da bireysel topluluk, yalnızca tek bir kullanıcı hesabı işletebilir.  Kullanıcının kayıt yaparken doğru ve eksiksiz bilgi girmesi ve sözleşme süresince bu bilgileri güncellemesi gerekmektedir.

2.5 Aksine hüküm olmadıkça, kullanıcı hesabı da dahil olmak üzere sözleşmeye dayalı anlaşma, 4 haftalık bir ihbar süresi ile herhangi bir tarafça feshedilebilir.  Her bir tarafın önemli bir nedenden dolayı ihbar süresi olmaksızın feshetme hakkı bu durumdan etkilenmez.

2.6 (i) kullanıcının sarih veya zımni anlaşma sağlaması (ii) veya aşağıdaki koşullara yönelik onayın alınmış kabul edilmesi durumlarında Rezervem kullanım koşullarında dilediği zaman değişiklik yapabilir.  Kullanım koşullarında yapılacak planlı değişiklikler uygulanmalarından en az altı hafta önce yazılı olarak kullanıcıya bildirilecektir.  Kullanıcının altı hafta içerisinde değişikliklere itiraz etmemesi durumunda onayı alınmış kabul edilecektir ve bu değişiklikler daha önce belirlenen bir zamanda sözleşmenin geçerli bir parçası haline gelecektir.  Bu değişikliklerden haberdar edilirken kullanıcıya bu süreç tekrar hatırlatılacaktır.

 1. Kullanıcı Yükümlülükleri, Yasak Eylem, Kullanıcı İçeriğinin Açıklanması  

3.1 Kullanıcı, Rezervem tarafından sunulan hizmetleri bu kullanım koşullarını veya herhangi bir geçerli yasayı ihlal etmeyecek şekilde ve herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmeyecek şekilde kullanmakla yükümlüdür.

3.2 Rezervem ile aksi kararlaştırılmadıkça, Rezervem hizmetleri yalnızca özel ve ticari olmayan amaçlarla kullanılabilir.  

3.3 Rezervem hizmetlerinden yararlanılırken aşağıdakiler yasaktır:

3.3.1 Herhangi bir amaç için internet sitesine robot, spider, scraper kullanımı veya herhangi bir diğer otomatik yolla erişim sağlanması,

3.3.2 Rezervem’in teknik altyapısı üzerinde makul olmayan veya orantısız baskıya neden olacak tedbirler alınması;

3.3.3 Rezervem hizmetlerinin içeriğini gözlemlemek ya da kopyalamak için işlemler uygulamak;

3.3.4 Rezervem hizmetlerinin işleyişine zarar veren veya zarar vermeye çalışan cihaz, yazılım veya programların kullanılması;

3.3.5 Rezervem’dan önceden yazılı izin alınmaksızın Rezervem hizmetleri kapsamında kişinin kendi veya başkasının çıkarı doğrultusunda -yarışma veya indirimlerin reklamının yapılması da dâhil olmak üzere – reklam yapılması ve başkalarının yarışmalara katılmaya davet edilmesi;

3.3.6 Kuponların izinsiz olarak kopyalanması, düzeltilmesi veya değiştirilmesi. Makul şüphe bulunması durumunda Rezervem, ilgili bilgileri ortağına iletme ve yasal işlem başlatma haklarını saklı tutar.

3.3.7 Rezervem hizmetleri kapsamında başka bir kişinin, örneğin herhangi bir Rezervem temsilcisinin veya bir şekilde hizmetten sorumlu kişinin yerine geçilmesi veya var olmayan bu tür bir kişiyle herhangi bir ilişkisinin bulunduğunun ima edilmesi;

3.3.8 Başka bir şekilde Rezervem veya üçüncü kişilere sahte e-posta adresleri de dahil olmak üzere doğru olmayan veya yanlış bilgi verilmesi;

3.3.9 Hakkınız olmamasına rağmen içeriklerin saklanması, yayınlanması ve/veya dağıtılması;

3.3.10 Özel veya tüzel kişi ya da şirketlerin taciz edilmesi, hakarete uğratılması, tehdit edilmesi, karalanması veya herhangi bir şekilde rahatsız edilmesi veya bunların herhangi biri hakkında asılsız iddialarda bulunulması ve bunların yayılması.

3.3.11 Rezervem ve etkilenen tarafların açık izni olmaksızın diğer kullanıcılar hakkındaki kişisel bilgilerin toplanması, kaydedilmesi veya dağıtılması;

3.3.12 Yasal danışmanlık teklifinde bulunulması veya yasal danışmanlık olarak anlaşılabilecek içeriklerin yayınlanması.

3.4 İşbu belge ile kullanıcı Rezervem’e, kullanıcı tarafından sağlanan tüm bilgileri üçüncü kişilerden izin almaksızın veya üçüncü kişilere ödeme yapmaksızın, sözleşmeyi yerine getirmek ve/veya Rezervem hizmetleri için, özel olmayan, devredilebilir ve alt lisanslanabilir, telifsiz, dünya çapında ve geçici olarak sınırsız (örn; sözleşmenin süresinin ötesine geçen haklar) olmak üzere kullanım, çoğaltma ve açıklama hakkını devretmektedir.

3.5 Kullanıcılar, sundukları bilgiler (örn; değerlendirmelerde) ve sözleşmeleri doğrultusunda Rezervem’e kullanmalarının, herhangi bir üçüncü kişinin haklarını ihlal etmediğini (örn; telif hakkı, marka hakları veya kişisel haklar) ve Rezervem’in – üçüncü kişilerden izin almaksızın veya ödeme yapmaksızın – yukarıda belirtilen alanlar kapsamında bu bilgileri kullanabileceğini taahhüt etmektedir. Ayrıca kullanıcılar, herhangi bir fotoğrafta yer alan tüm kişiler için izin sahibi olduklarının yanı sıra (mahremiyet hakları) fotoğrafçının veya telif sahibinin ismini belirtmek zorunda olmaksızın fotoğraf ve diğer telif hakkı bulunan çalışmaları kullanma hakkına sahip olduklarını taahhüt etmektedir.

3.6 Kullanıcı Rezervem’i herhangi bir üçüncü şahıs iddiasından sorumlu tutmaz ve kullanıcının sözleşme ile ilgili teminatları ya da görevleri sonucunda oluşan iddialardan doğan tazminatları ya da gerekli harcamaları Rezervem’e ya da diğer ismi geçen kişilere tazmin edecektir. Bu aynı zamanda makul avukat ve mahkeme masraflarını da içermektedir.

 1. Değerlendirmeler

4.1 Rezervem bazı durumlarda kullanıcılara Rezervem’de listelenen restoranlar hakkında değerlendirme sunmasına izin verir (ör. rezervasyon işlemi yoluyla yapılan bir rezervasyon sonra ya da bir Rezervem kuponunun kullanımından sonra).

4.2 Rezervasyon kullanıcının kararına bağlı olarak ve Rezervem tarafından etkilenmeden pozitif, nötr ya da negatif olabilir. Değerlendirme, kullanım koşulları ile ilgili kuralları ya da yürürlükteki bir yasayı ihlal edemez.

4.3 Aşağıdakilere izin verilmemektedir:

4.3.1 karalayıcı, saldırgan, yanlış, gerçeği yansıtmayan, ırkçı girdiler ya da gençler için uygunsuz bir dil içeren değerlendirmelerin yapılması;

4.3.2 birden fazla değerlendirme gönderilmesi: Her kullanıcı ziyaret ettiği restoran başına bir adet değerlendirme gönderebilir;

4.3.3 Öz değerlendirmeler: Rezervem’de listelenen restoranlar; restoran sahibi, çalışanı ya da başka bir yolla kendi iş yerleri için değerlendirme gönderemez ya da başkalarının kendi iş yerleri için değerlendirme göndermelerini sağlayamaz;

4.3.4 değerlendirme pozitif de olsa negatif de olsa,  üçüncü şahıslar tarafından tazminat yerine, hizmet karşılığı olarak ya da diğer herhangi bir taahhüt amacıyla yapılan değerlendirmeler;

4.3.5 rekabetçi değerlendirmeler ör. diğer bir restorana atıfta bulunan ya da dikkat çeken değerlendirmelerin yapılması;

4.3.6 yayınlandığında üçüncü tarafların haklarını ihlal edecek değerlendirmelerin yapılması (ör. kişisel haklar, gizlilik, telif hakkı ya da marka hukuku).

4.4 Rezervem; değerlendirmeleri ve diğer kullanıcı içeriklerini; (i) yayınlamadan önce kendi takdirine bağlı olarak, (ii) yayınladıktan sonra ortakların ya da üçüncü tarafların şikâyetlerine dayanarak kontrol edebilir ve gözlemleyebilir. Rezervem kullanıcılar tarafından gönderilen değerlendirmeleri yayınlama hakkına sahiptir – ancak yayınlamak zorunda değildir. Rezervem işbu şartları ve koşulları ihlal eden bazı değerlendirmeleri ya da değerlendirmelerin bazı bölümlerini yayınlamayı reddetme veya yayınladıktan sonra silme hakkını saklı tutar.

4.5 İşbu genel kullanım koşullarında bölüm 3’te de bahsedildiği gibi, kullanıcılar Rezervem’e Rezervem’in hizmetlerine devam edebilmesi için gerekli kullanıcı tarafından paylaşılan herhangi bir değerlendirmenin olanaklar dâhilinde yasal olarak korunmuş içeriğinin kullanım hakkını vermektedir ancak değerlendirmelerinden sadece kendileri sorumludur ve değerlendirme ile ilgili tüm içerik haklarının sahibidir.

4.6 Diğer haklara halel getirmeksizin, eğer kullanıcı yorumları gönderirken ilgili hüküm ve koşulları ihlal ederse ya da yürürlükteki herhangi bir yasayı birçok kez ihlal ederse Rezervem o kullanıcı için değerlendirme işlevini devre dışı bırakma ve/veya diğer hizmetlerini vermeyi bırakma hakkını saklı tutar.

 1. Rezervasyonlar, Rezervasyonların İşlevleri

5.1 Kullanıcılar Rezervem rezervasyon ağı ile çevrim içi rezervasyon ya da telefonla Rezervem rezervasyon sisteminde yer alan restoranlarda (bundan böyle: ‘ortak’) rezervasyon yapabilir (ör. Rezervem hizmetleri, Rezervem Portalı, Rezervem Mobil Uygulaması, Rezervem Bağlı Şirketleri Ağı vb.). Rezervasyon Rezervem’in arabuluculuğu ile özellikle ortaklar ve kullanıcılar arasında yapılmaktadır, Rezervem temsilci olarak hareket etmez, yalnızca aracıdır. Rezervem rezervasyon sisteminde yer alan ancak Rezervem’da ortak olmayan restoranlar (bundan böyle: ‘listelenen restoranlar’) için kullanıcılar listelenen restoran ile doğrudan iletişime geçebilir ve örneğin Rezervem rezervasyon sisteminin arabuluculuğu ya da dahiliyeti olmadan resmi olmayan bir rezervasyon yapabilir (ör. telefonla, mail ya da listede sunulan iletişim bilgilerinden alınan yetkili ile).

5.2 Rezervem rezervasyon sistemi kullanıcıya ücretsiz sunulan bir Rezervem hizmetidir. Rezervasyon işlevinin rolü istenilen rezervasyon saatinde ortağın tahmini müsaitlik durumunun otomatik olarak kontrol etmesidir. Bu tahmini müsaitlik durumu kullanıcının talep saatine göre hesaplanır ve kaydedilen ayarları, mevcut rezervasyonları ve diğer ortak ayarlarını temel alır. Ortaklar ayarları güncel tutmak ile münhasıran sorumludur. Rezervem rezervasyon hizmetinin teknik işlevinin dışında, Rezervem müsaitlik ya da kullanıcı tarafından seçilen ortakların rezervasyonların başarıları ile ilgili riskleri kabul etmez.  

5.3 Rezervem rezervasyon taleplerinin durumunu ve diğer değişimlerle ilgili kullanıcıyı e-posta yoluyla bilgilendirecektir.  Eğer rezervasyon 7 gün önceden yapılırsa, Rezervem rezervasyondan 48 saat önce kullanıcıya e-posta yoluyla bir hatırlatma gönderecektir. Rezervasyondan 7 gün sonra e-posta yoluyla ortağı değerlendirmek için bir davetiye gönderilecektir.

5.4 Bazı ortaklar güvenlik amaçlarıyla ve/veya ortağın iptal şartlarına katılmaları için kullanıcılardan kredi kartı bilgisi istemektedir. Bu konuyla ilgili tüm anlaşmalar münhasıran ortak ve kullanıcı arasındadır. Rezervem bir taraf değildir, sadece aracıdır.

5.5 Rezervasyona gidememe durumunda kullanıcı mümkün olan en kısa süre içerisinde rezervasyonu iptal etmelidir – aksi kararlaştırılmadıkça iptal etme koşullarının bir parçası olarak en az rezervasyondan 60 dakika önce. İptal etmek için kullanıcı e-posta doğrulamalarındaki bağlantıyı ya da kullanıcı hesaplarındaki Rezervasyonlar bölgesini kullanabilir veya ortak ile doğrudan iletişime geçebilir. Örneğin, ilgili iletişim bilgileri e-posta doğrulamada bulunabilir. Diğer haklarına zarar getirmeksizin, Rezervem eğer kullanıcı birkaç rezervasyona rezervasyonu iptal etmeden (“görünmedi” ya da “no-show”) gitmemezlik yaparsa, eğer Rezervem kullanıcıyı bu konuda uyarmışsa, rezervasyon işlevini devre dışı bırakma ve/veya Rezervem hizmetlerini vermeyi bırakma hakkını saklı tutar. Ortağın rezervasyonlar ya da görünmedilerle  (no-show’larla) ilgili hakları etkilenmez.

 1. Kupon Alımı

Sözleşmenin Konusu

6.1 Rezervem hizmetleri kapsamında, Rezervem kullanıcılara Rezervem’in kendi hesabına ve kendi adına restoranlardan ve/veya diğer işletmelerden hizmetler ve/veya gayri nakdi kazançlar (bundan böyle: ‘ortak hizmetleri’) için kupon alma fırsatı verebilir. Kupon satımlarının konusu kupon hizmetini sunan restoran tarafından belirlenen hizmeti alma hakkıdır. Kuponda adı geçen hizmet için kupon yayınlayan tek kişi ve kullanıcının akdi ortağı Ortaktır – Rezervem değildir. Bu nedenle kupon satımı çerçevesinde Rezervem’in görevi kupon üzerinde özetlenen kupon koşulları uyarınca ve eğer varsa ortağın genel kullanım koşulları ve hükümleri uyarınca kuponda özetlenen hizmet koşulları için ortağa karşı bir hak iddiasını mümkün kılma ile sınırlıdır. Rezervem satın alma dönemi ve satışa sunulan kuponların sayısı gibi bazı durumları belirleme ve/veya değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanıcının yasal cayma hakkı ile ilgili notlar cayma bölümünde ve cayma formunda bulunabilir (bu belgenin sonuna bakınız).

6.2 Belirtilen ortak, kuponları yayınlayan tek kişidir ve ortağın kupon üzerinde özetlenen hizmeti ile ilgili kullanıcının akdi ortağıdır. Ortak kullanıcının kuponu kullanmasından doğan sözleşmeye göre hizmet sunmaktadır. Eğer mevcut ise sözleşme ortağın genel hüküm ve koşullarına tabii tutulabilir. Rezervem ve kullanıcı arasındaki satış sözleşmesi, kullanıcının kullanıcı ve ortak arasındaki sözleşmeye dayanarak bir ortak hizmetini seçme hakkı ile ilgili bir satın alım hakkıdır.  Rezervem bundan dolayı ortak hizmetini sunmakla yükümlü değildir.

6.3 Rezervem tarafından satılan kuponlar kupon tanımında belirtilen koşullara dayanarak (bundan böyle: ‘kupon koşulları’); örneğin, somut bir hizmeti (ortağın ürünü ve/veya hizmeti) ifade edebilir. Kupon koşulları örneğin kuponun hangi zaman aralığı içinde ortak aracılığıyla itfa edileceğini (bundan böyle: ‘geçerlilik dönemi’) ve kısıtlamaların ve sınırların (ör. geçerlilik süresi içindeki olası farklı itfa zamanları sırasında sınırlı kapasite) olup olmadığı gibi şartları özetleyebilir. Rezervem kupon şartlarının gerektirdiği ölçüde ve ortak ile anlaşılan koşullarda kullanıcıya hizmet zamanını önermek içindir. Kupon şartları kupon talep diyaloğunda yer almaktadır ve kupon satın alım sözleşmesinin bir parçasıdır.

Sözleşme Akdi

6.4 Kupon alım sözleşmesi, kullanıcının kupon fiyatını Rezervem’e ödemesi ve Rezervem’in da bu amaçla yapılan çevrim içi sipariş diyaloğu aracılığıyla bu alımı kabul etmesine tabidir. Rezervem bu alımı kabul ettiğini dolaylı yollarla da gösterebilir; örneğin, kuponu e-posta yoluyla kullanıcıya göndererek veya kullanıcının hesabında kullanılır hale getirerek.

6.5 Öngörülemeyen nedenlerden dolayı kuponun satın alma dönemi içerisinde teslim edilememesi durumunda Rezervem kullanıcının kupon alımını onaylamayacak ve böylece herhangi bir kupon alımı sözleşmesi yapılmamış olacaktır. Bu durumdan etkilenen kullanıcı e-posta yoluyla bilgilendirilecektir. Bu durumdan etkilenen kullanıcı tarafından yapılmış olan her türlü ödeme Rezervem tarafından derhal iade edilecektir.

6.6 Rezervem’in kupon teklifleri yalnızca bireysel kullanım için tüketicilere yöneliktir. Rezervem ve kullanıcı arasında yazılı bir anlaşma ile aksi kararlaştırılmadıkça kullanıcıların kuponları ticari veya profesyonel amaçlarla, özellikle de ticari alım satım veya diğer profesyonel amaçları için (örn.; yarışmalar, çekilişler, açık artırmalar veya başka şekillerde pazarlama amacıyla ücretsiz dağıtım) kullanmaları yasaktır. Ayrıca, kuponlar devredilebilirdir.

Teminat Koşulları

6.7 Kuponun satılması ile birlikte Rezervem kullanıcıya; kupon koşullarına ve uygulanabilir olduğu takdirde ortağın genel hüküm ve koşullarına tabi olan kuponda özetlendiği üzere, ortağı tarafından hizmetin sağlanması talebinde bulunmasının teminatını vermektedir. Bu teminat, sağlanan talep hakkının devamını ve talebin kupon satışı sırasında üçüncü tarafın haklarından ve yükümlülüklerinden bağımsızlığını kapsamaktadır. (hakların devamı teminatı)

6.8 Kuponda belirtilen hizmetin verilmesi sorumluluğu tamamen ortağa aittir. Rezervem, ortağın kuponun gerekliliklerini düzgün bir şekilde yerine getirmesinin veya ortağın hizmetlerinin garantisini vermez. Bu istisnaya ortağın kredi itibarı ve hizmet verme yetisi de dahildir (itfa teminatı yoktur).

6.9 Kullanıcının akdi ortağı olarak yalnızca ortak hizmetin düzgün şekilde yerine getirilmesinden sorumludur. Bu durum özellikle hizmet, atmosfer ve randevuların gerçekleştirilmesine ilişkin çevresel durumlar da dahil olmak üzere, kuponda belirtilen hizmetlerin kalitesi için geçerlidir. (performans kusurları için teminat yoktur).

Ödeme ve İade Koşulları

6.10 Satın alınan ve ödenen kupon kullanıcının e-mail adresine yollanır ve kullanıcının kullanıcı hesabında görüntülenebilir.

6.11 Kuponun itfa edilmesi için ortağa bir çıktının sunulması gerekmektedir. Anlaşmaya varılırsa (örneğin bazı kupon teklifleri için), kupon ayrıca kullanıcı hesabı veya Rezervem akıllı-telefon uygulaması aracılığıyla temin edilip itfa edilebilmektedir. Tüm kuponlar ortağın kuponu itfa etmek için karşılaştıracağı 2 özel kupon koduna sahiptir.

6.12 Satın alınan kupon, kupon üzerinde belirtilen geçerlilik süresi içerisinde ortağın işletmesinde itfa edilmelidir. Kullanılmamış ve zamanı geçmiş olan kuponlar değiştirilemez; kupon satın alım ücretinin geri ödenmesine dair bir hak bulunmamaktadır.

6.13 Aksi kararlaştırılmadıkça, kullanıcı kuponda belirtilen hizmeti ortaktan yalnızca bir defa alabilir. Kupon sahibinin ortak hizmetinden/kuponun değerinden tamamen yararlanmadığı durumlarda; iade, kredi veya artık değerin başka türlü telafi hakkı yoktur.

6.14 Rezervem kupon satışları veya kupon koşulları hakkında başka soru, yorum veya şikayetiniz varsa hizmet ekibimiz sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır. Bize telefon: +90 212 211 86 44, veya e-mail: destek@rezervem.com.tr  yoluyla ulaşabilirsiniz.

 1. Bonus Programı

7.1 Rezervem, bazı aktivitelerle bonus puanlarının toplandığı ve bazı koşullara bağlı olarak bunların ödüle (örneğin kuponlara) dönüştürüldüğü bir bonus programına sahiptir. Her kayıtlı üye; (i) bu hüküm ve koşullar uyarınca ve (ii) bazı etkinlikler için bonus puanları toplamak ve dönüştürmek için belirli şartlar uyarınca Rezervem bonus programında yer alma fırsatına sahiptir.

7.2 Bu genel kullanım koşulları ve hükümlerine ek olarak, Rezervem aynı zamanda ödül ve ödül ortağı ile birlikte gerekli bonus puanı sayısını ve koşullarını ve Rezervem hizmetleri içindeki ilgili girdilerde ve diyaloglarda toplanılan puanların kullanılmasıyla ilgili koşulları da belirtir. Bu koşullar zaman içinde değişebilir, ancak bonus puan kazandıran kullanıcı etkinliği sırasında veya bonus puanların dönüştürüldüğü sırada koşullar ve teklif uygulanabilir olacaktır.

7.3 Böylece Rezervem, bir kullanıcının puanlarını ödüle dönüştürmesine izin vermeden önce kullanıcının belli bir alt sınırına (örneğin 1000) ulaşmasını veya belli bir şartı yerine getirmesini (ör, bir rezervasyonu başarılı bir şekilde tamamlamak) gerektirebilir.

7.4 Eğer bonus puanları bir rezervasyondan kazanılacaksa, bu puanlar sadece (i) kullanıcı rezervasyonu Rezervem ağı üzerinden yaparsa ve (ii) kullanıcı rezervasyonu başarıyla yerine getirirse kazanılmış olur. Kullanıcı rezervasyona gitmezse, rezervasyonu iptal eder veya başka bir sebeple gerçekleştirmezse, bonus puanları verilmeyecektir.

7.5 Bonus puanlar bir kuponun alımı üzerine verilecekse; bu puanlar kullanıcının (i) kuponu Rezervem internet sitesi veya mobil uygulama yoluyla satın aldığı ve (ii) kuponu kullandığı takdirde verilebilir. Kullanıcının yasal cayma hakkını kullandığı veya kuponun Rezervem’in hatası dışında bir sebepten dolayı geçerliliğinin olmadığı durumda bonus puanları verilmeyecektir.

7.6 Kullanıcılar internet sitesindeki kullanıcı hesaplarından bonus puanlarının güncel durumunu görebilirler. Rezervem, kullanıcıları e-posta haber bülteni aracılığıyla da bilgilendirebilir.  Kullanıcının biriken bonus puanlarını dönüştürdüğü durumda, Rezervem kullanıcıya çeşitli detaylar içeren (ödül zamanı gibi) bir e-posta yollayacaktır. Eğer bir ödül transferi bonus puanlarının kullanılması sonucunda gerekliyse (örneğin bir kuponun gönderilmesi), bu e-posta veya posta yoluyla gerçekleştirilecektir. Ödül bir restoran kuponu ise, bu kupon koşulları genel koşul ve hükümlerde uygun görüldüğü şekilde uygulanır.

7.7 Biriken bonus puanlar yalnızca bu amaçla Rezervem tarafından sunulmuş ödüller için Rezervem aracılığıyla kullanılabilir (örneğin Rezervem restoran kuponları). Başka değişim veya nakit alternatifi bulunmamaktadır. Bonus puanlar tek bir kullanıcıya aittir, satılamaz veya Rezervem izni olmadan üçüncü kişilere transfer edilemez.

7.8 Biriken bonus puanların süresi, puanlar 36 ay içerisinde dönüştürülmediği takdirde dolacaktır. Bu durum makbuzun tarihine bağlıdır. Örneğin daha önce alınan bonus puanlarının süresi daha erken dolar (ilk giren ilk çıkar). Puanların süresi; bir kullanıcı hesabının kapatıldığı (bölüm 2.5), dondurulduğu (bölüm 4.6 ve 5.5) veya Rezervem ile kullanıcı arasındaki sözleşmenin başka bir şekilde etkin olarak sonlandırıldığı durumlarda da dolacaktır.

7.9 Rezervem bonus puanı programını durdurma hakkına sahiptir. Durdurmanın ardından kullanıcılar daha fazla bonus puanı toplayamayacaktır. Birikmiş bonus puanlar, süreleri No. 7.8 uyarınca daha erken dolmuyorsa, 12 ay boyunca geçerli kalacaktır.

7.10 Kullanıcı, bonus puanı programına katılımından kaynaklanan olası ve/veya mevcut vergi yükümlülüklerinden münferiden sorumludur.

 1. Rezervem Sorumluluğu, Bilgi Edinme Sorumluluğunun Bulunmaması

8.1 Rezervem, sözleşme kapsamı dahilinde yalnızca aşağıdakilerden kaynaklanan kullanıcı zararları için sorumluluk kabul edecektir: (1) Rezervem veya Rezervem’in yasal temsilcileri ya da vekillerinin kasıtlı veya ağır ihmalleri, (2) Rezervem veya Rezervem’in yasal temsilcileri ya da vekillerinin görev ihlallerinden dolayı yaşama, vücuda veya sağlığa zarar gelmesi, (3) Ürün Sorumluluğu Yasası’nın getirdiği sorumluluklar kapsamında yalan beyan veya teminatın üstlenilmesi, ve (4) kullanıcının güvendiği veya güvenebileceği sözleşmenin düzgün şekilde yerine getirilmesini engelleyecek şekilde görev ihlali (temel yükümlülük).    

8.2 Yukarıda belirtilen (1), (2) ve (3) durumlarında Rezervem’in sorumluluğu sınırsızdır. Ayrıca, zararlara yönelik herhangi bir talep sözleşmeye özgü, öngörülebilir zararlar ile sınırlıdır.

8.3 Aşağıda belirtilen paragrafa halel getirmeksizin, 1. paragrafta bahsedilenler dışındaki diğer durumlarda – yasal gerekçeler dikkate alınmaksızın – Rezervem’in sorumluluğu kapsam dışındadır.

8.4 Yukarıdaki sorumluluk sınırlamaları tüm Rezervem kurumları, çalışanları ve vekilleri için geçerlidir. Bu durum yasal kanıtlama zorunluluğunu değiştirmez.

8.5 Kullanıcı ile aksi kararlaştırılmadıkça Rezervem, Rezervem’da veya diğer işletmelerde listelenen restoranlara ilişkin bilgilerin doğru veya güncel olduğunu garanti etmez (örneğin, adresler ve diğer iletişim bilgileri, fiyatlar ve tesisler/hizmetler, açılış saatleri, değerlendirme içerikleri, bağlantılar ve her türlü bağlı sitelerdeki içerikler).  

 1. Erişilebilirlik / Hizmet Seviyesi

Rezervem’in hatasından doğmayan herhangi bir başka durum veya mücbir sebeplerin yanı sıra önceden bildirilecek makul, düzenli yapılan bakım işleri gibi istisnai durumlar dışında yıl boyunca erişilebilirlik oranımız %97’dir. Erişilebilirlik, gerçek zamanın (AT) hedef zamana (TT) oranıdır: Erişilebilirlik (%)=(AT/TT) *100 Gerçek zaman (AT), hizmetin aslında veri merkezi yönlendiricisi çıkışında mevcut olduğu zaman dilimidir.

 1. Geçerli Mevzuat, İlave Anlaşmanın bulunmaması, İcra Yeri, Yargı Yeri

10.1 Kanunları geçerli olacaktır. Hiçbir yazılı veya sözlü ilave anlaşma yoktur.

10.2 İşbu kullanım koşullarında yer alan hükümlerden herhangi birinin kısmen veya tamamen uygulanamaz hale gelmesi durumunda, sözleşmenin geri kalanı bu durumdan etkilenmeyecektir.

 

Cayma/Kupon Satın Alımı için Cayma Formu

 1. CAYMA

Tüketiciler için yasal cayma hakkında notlar

Cayma

Cayma Hakkı

Sebep belirtmeksizin 14 gün içerisinde işbu sözleşmeden cayma hakkına sahipsiniz.

Bu süre sözleşmenin akdedildiği günden itibaren 14 gündür.

Cayma hakkınızı kullanmak için, posta, faks veya e-posta yoluyla sözleşmeden cayma kararına ilişkin net beyanınızı (Krank Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. - Merkez Mh. Hasat Sk. No: 52/A Şişli - İstanbul, Tel: 0212 211 86 44, E-posta: bilgi@rezervem.com.tr) adresimize göndermelisiniz. Ekli şablon kullanabilirsiniz ancak bu gerekli değildir.

Cayma hakkına yönelik son teslim tarihine itibar etmek için cayma beyanınızı 14 günlük sürenin bitiminden önce göndermeniz yeterlidir.

Cayma Sonuçları

İşbu sözleşmeden caymanız halinde, teslimat masrafları (sunmuş olduğumuz en uygun teslimattan başka bir teslimat türü seçmeniz halinde ek masraflar hariç olarak) dahil olmak üzere tarafınızdan alınan tüm ödemeleri cayma beyanınızı aldığımız günden itibaren 14 gün içerisinde geri ödeyeceğiz.  Söz konusu geri ödemeye yönelik olarak, sizinle açık herhangi bir aksi anlaşma yapılmadıkça işlemi tamamlamak için kullandığınız ödeme şeklinin aynısını kullanacağız. Geri ödemeye yönelik olarak sizden herhangi bir ücret talep etmeyeceğiz.  

Eğer hizmetin cayma dönemi sırasında başlamasını talep ederseniz, cayma hakkınızı kullandığınız zamana kadar size sunulan hizmetlerin karşılığında makul bir miktarı ödemeniz gerekecektir ve bu miktar sözleşmede belirtilen toplam hizmetlerin toplam miktarı temel alınarak hesaplanacaktır.

Cayma İlkelerinin Sonu

Cayma Hakkının hariç tutulması:

Cayma hakkı belirli bir tarihli boş zaman faaliyetleri ya da sözleşmede belirtilen bir süre ile ilgili hizmetlerin koşullarına ilişkin sözleşmeleri hariç tutmaktadır.

Cayma hakkı, herhangi bir (ek) sözleşme kapsamında , belirli tarih ve zaman belirtilmiş durumlarda bulunmamaktadır. Yapılan ek sözleşmeler cayma hakkına da kısıtlama getiriyor olabilir.

 1. Cayma Formu

Cayma Formu Şablonu

(Sözleşmenizden caymak istediğiniz takdirde, işbu formu doldurunuz ve belirtilen adresimize gönderiniz.)

Krank Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. – Merkez Mh. Hasat Sk. No: 52/1 Şişli - İstanbul. E-posta: bilgi@rezervem.com.tr

-Biz/Ben (*) işbu belge ile aşağıda belirtilen ürün(ler)/hizmet(lere) yönelik satış sözleşmesinden caymaktayım/caymaktayız (*): ________________________________

– Siparişin verildiği Tarih(*) /Alındığı Tarih (*): __________________

– Tüketicinin (veya tüketicilerin) adı: __________________

– Tüketicinin (veya tüketicilerin) adresi: __________________

– Tüketici (veya tüketicilerin) imzası (sadece kağıt üzerinde göndermeniz halinde): __________________

– Tarih: __________________

(*) Uygun olduğu şekilde siliniz.